Figuur 4.2: Ontwikkeling van de emissies van industrie, energie- en vervoersector in de EU-12

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
1 min read

Figuur 4.2: Ontwikkeling van de emissies van industrie, energie- en vervoersector in de EU-12


Bronnen: Eurostat; Eurostat/OECD, 1995

Documentacties