volgende
vorige
items
Note: new versions of the publication are available!

Evaluatie van Dobris - Samenvatting

Inhoudsopgave

Pagina Laatst gewijzigd 19-04-2016
1 min read

HET MILIEU IN EUROPA: Evaluatie van Dobris

Samenvatting

 

Uitgevers: David Stanners en Philippe Bourdeau

Table of contents

HET KADER
MILIEUBELASTINGEN
PROBLEMEN

Deze samenvatting werd door het Europees Milieuagentschap te Kopenhagen voor het eerst gepubliceerd in oktober 1994.

Eerste herdruk, februari 1995

Noch de Europese Commissie, noch het Europees Milieuagentschap, noch de personen of ondernemingen die namens hen optreden, zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat van de in dit document vervatte informatie kan worden gemaakt. De inhoud van deze publikatie weerspiegelt niet noodzakelijk de officiële standpunten van de Europese Gemeenschappen, hun instellingen of de internationale organisaties en landen die bij de voorbereiding van dit rapport betrokken waren. De in deze publikatie gebruikte benamingen en de presentatie van de gegevens houden van de zijde van de Europese Gemeenschap en het Europees Milieuagentschap geen opinie in omtrent de wettelijke status van landen, grondgebieden, steden of gebieden, hun autoriteiten of de afbakening van hun grenzen.

Speciaal opgesteld ter introductie van het Europees Milieuagentschap, Kopenhagen, 31 oktober 1994.

In 1994 samengesteld door:
Earthscan Publications
120 Pentonville Road
Londen N1 9JN
Tekst: Robin Clark
Ontwerp: Paul Sands
Kaarten en illustraties: Gary Haley
Foto's:
The Complete Picture (blz. 2)
Frank Spooner Pictures (blz. 8)
P. Heineman, WWF (blz. 4)
Walphot SA (blz. 10)

Permalinks

Documentacties