Vides scenāriji. Ievads.

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Tādas problēmas kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un dabas resursu izmantošana rada ilgstošas ietekmes, kas prasa ilgtermiņa politiskus risinājumus. Lai pieņemtu pamatotus stratēģiskus lēmumus, mums ir jācenšas paredzēt, kas mūs sagaida nākotnē un aptvert pašreizējos, topošos un apslēptos notikumus. Ja mēs vēlamies nopietni risināt Eiropas ilgtspējības jautājumu, mums ir jāskatās tālāk par diviem likumdošanas cikliem un vēl vairāk. Tomēr tālredzīgam skatījumam ir jābūt bez aizspriedumiem: galvenās problēmas, kas Eiropai ir jārisina, var nozīmīgi mainīties laika gaitā. Vides scenāriji, perspektīvas un citi nākotnes pētījumu veidi mums palīdz novērst saistības trūkumu un nākotnes notikumu neskaidrības un izveidot noturīgas politikas, kas spēj izturēt laika pārbaudi.

Ienākt PRELUDE

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100