Naudokitės dviračių kurjerių paslaugomis!

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Jei turite savo verslą ir Jums dažai tenka pristatyti laiškus ar siuntas mieste, naudokitės dviračių kurjerių paslaugomis, jei tokių esama. Dviračiai aplenkia eismą, jie greiti. Tuo prisidėsite ir prie savo miesto oro kokybės gerinimo.
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100