Για τη μεταφορά των μικροδεμάτων σας χρησιμοποιήστε υπηρεσία ταχυμεταφορών με ποδήλατο!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Εάν στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας χρειάζεται να μεταφέρετε τακτικά αλληλογραφία και δέματα εντός πόλεως, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μεταφοράς δεμάτων με ποδήλατο, εάν υπάρχει. Το ποδήλατο παρακάμπτει την κίνηση, μετακινείται γρήγορα και συμβάλλετε έτσι στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη σας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100