seuraava
edellinen
kohdat
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-arviointi - esittely

default

Sivu Viimeksi muokattu 17.08.2018
1 min read

EUROOPAN YMPÄRISTÖ: 
Dobrís-arviointi

ESITTELY

 

Toimittajat: David Stanners ja Philippe Bourdeau

JOHDANTO
ASIAYHTEYS
ARVIOINTI
PAINEET
INHIMILLINEN TOIMINTA
ONGELMAT

Euroopan ympäristökeskus julkaisi tämän yleiskatsauksen ensimmäiset painokset Kööpenhaminassa lokakuussa 1994.

Ensimmäinen uusintapainos helmikuu 1995

Oikeudellinen huomautus: Euroopan komissio, Euroopan ympäristökeskus tai niiden puolesta toimiva henkilö tai yritys ei ole vastuussa tässä raportissa esitettyjen tietojen käytöstä. Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä edusta Euroopan yhteisöjen, niiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen tai tämän raportin laatimiseen osallistuneiden yksittäisten maiden virallisia kantoja. Tässä julkaisussa käytetyt nimitykset ja aineiston esitys eivät viittaa minkäänlaiseen Euroopan yhteisöjen tai Euroopan ympäristökeskuksen kannanottoon minkään maan, alueen, kaupungin tai alueen tai viranomaisten oikeudellisesta asemasta tai rajojen rajoittamisesta.

Erityisesti laadittu Euroopan ympäristökeskuksen Kööpenhaminassa 31. päivänä lokakuuta 1994 pidettyä esitystä varten.

Tuottanut vuonna 1994:
Earthscan Publications
120 Pentonville Road
London N1 9JN
Kirjoittaja: Robin Clarke
Suunnittelija: Paul Sands
Kartat ja kuvat: Gary Haley
Valokuvat:
The Complete Picture (s. 2)
Frank Spooner Pictures (s. 8)
P. Heineman, WWF (s. 4)
Walphot SA (s. 10)

Permalinks

tallenna toimenpiteet