järgmine
eelmine
punktid

Keskkond ja tervis

Euroopa õhukvaliteet paraneb jätkuvalt ning väheneb inimeste arv, kes surevad enneaegselt või haigestuvad õhusaaste tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsi kohaselt on õhusaaste Euroopas siiski suurim keskkonnaga seotud terviserisk ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervisesuuniste täitmiseks on vaja ambitsioonikamaid meetmeid.

Täna avaldab Euroopa Komisjon oma esimese nullsaaste seire ja väljavaate aruande, mis kirjeldab, kuidas saavutada puhtamat õhku, vett ja pinnast. Komisjoni aruanne koos Euroopa Keskkonnaameti seirehinnanguga näitab, et ELi poliitika on aidanud vähendada õhu- ja pestitsiidisaastet. Samas püsivad probleemid muudes valdkondades, näiteks kahjulik müra, toitainereostus ja olmejäätmete teke. Tulemused näitavad, et üldiselt on vaja palju jõulisemaid meetmeid, et EL saavutaks 2030. aasta nullsaaste eesmärgid, võttes vastu uusi saastevastaseid õigusakte ja rakendades paremini olemasolevaid.

Euroopa Liidus (EL) häirib transpordimüra pikaajaliselt ligikaudu 18 miljonit inimest. Euroopa Komisjoni nullsaaste meetmega püütakse 2030. aastaks vähendada transpordimürast krooniliselt häiritud inimeste arvu 30% võrra võrreldes 2017. aasta tasemega. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud hinnangu kohaselt on selle eesmärgi saavutamine ilma eeskirjade või õigusaktide täiendavate muudatusteta ebatõenäoline peamiselt seetõttu, et on keeruline vähendada maanteetranspordist tuleneva müraga kokku puutuvate inimeste suurt arvu.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega