järgmine
eelmine
punktid

Keskkond ja tervis

Mõnes valdkonnas edeneb üleminek ohutumatele ja kestlikumatele kemikaalidele, samas kui teistes on see alles algamas. Sellisele järeldusele jõudsid Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) täna avaldatud esimeses üleeuroopalises ühishinnangus keemilise saaste põhjuste ja mõju kohta. Võrdlusuuringust selgus, et vaja on teha rohkem, et vähendada kahjulike ainete mõju inimtervisele ja keskkonnale.

Teaduslikud tõendid näitavad, et keskkonnariskid põhjustavad suure osa südame-veresoonkonna haigustest, mis on kõige levinum surma põhjus Euroopas. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsis antakse ülevaade keskkonna ja südame-veresoonkonna haiguste vahelisest seosest ning rõhutatakse, et saaste, äärmuslike temperatuuride ja muude keskkonnariskide käsitlemine on kulutõhus viis haigustest, sealhulgas südameinfarktist ja insuldist tuleneva koormuse vähendamiseks.

Tänavused enneolematud kuumalained on suurim otsene kliimaga seotud terviseoht Euroopa elanikele. Kuumalained on juba põhjustanud palju surmajuhtumeid ja haigestumist. Probleem süveneb veelgi, kui ei võeta kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise meetmeid. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud aruande kohaselt on kõige haavatavamaid ühiskonnarühmi võimalik paremini kaitsta kuuma ilma tegevuskavade, linnaruumi haljastamise, paremate projekteerimislahenduste ja tööaja kohandamisega.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega