επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Vόμος για τα δασικά δικαιώματα– Ενισχύοντας τους αδύναμους

Παρά τη ραγδαία εκβιομηχάνιση της περιοχής, εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα για τις φυλές των δασών της Orissa. Την 1η Ιανουαρίου 2009 τέθηκε από το ινδικό κοινοβούλιο σε ισχύ ο νόμος για τα δασικά δικαιώματα, έναν χρόνο αφότου είχε αρχικά ψηφιστεί. Ο νόμος αυτός δίνει στους κατοίκους των δασών το δικαίωμα να αξιώσουν νόμιμη κυριότητα στη γη στην οποία έχουν ζήσει και καλλιεργήσει εδώ και πολλές γενιές. Η κυριότητα σε εκτάσεις γης χορηγείται από τον νόμο για τα δασικά δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι ή το χωριό που την αποκτά ενδιαφέρεται για τις εκτάσεις αυτές. Οι τίτλοι μπορούν να μεταβιβάζονται σε άλλα μέλη της οικογένειας, αλλά δεν μπορούν να πωλούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων