επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Πώς τα τρόφιμα που αγοράζουμε, τρώμε αλλά και δεν τρώμε επηρεάζουν το περιβάλλον;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-18-el
Δημοσίευση 12/03/2015 Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Πριν φθάσουν στο πιάτο μας, τα τρόφιμα πρέπει να παραχθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία, να συσκευαστούν, να μεταφερθούν και να διανεμηθούν. Κάθε βήμα εκμεταλλεύεται πόρους και δημιουργεί περισσότερα απόβλητα και ρύπανση.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση food waste, food consumption, agriculture, signals2014
Ενέργειες Εγγράφων