Όταν αγοράζετε κανούριες ηλεκτρονικές συσκευές, επιλέγετε προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Για την καθοδήγησή σας μπορείτε να λαμβάνετε υπόψη σας τις ενεργειακές ετικέτες (Α++, Α+, Α, Β) και, για την επιλόγη ηλεκτρονικών συσκευών για το γραφείο, το σήμα Energy Star. Μακροπρόθεσμα, θα εξοικονομήσετε χρήματα από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Για να βρείτε τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕΕ στη διεύθυνση www.eu-energystar.org.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100