Когато пазарувате електроника, предпочитайте енергоспестяващи продукти.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Ориентирайте се по енергийните етикети(A++, A+, A, B), а за офис оборудването – по етикета “Енергийна звезда”. В дългосрочен план те ще ви спестят пари от сметката за електроенергия. Посетете уебсайта на ЕС: www.eu-energystar.org, за да видите кои продукти имат този етикет.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100