Σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε και άλλα παιχνίδια στα παιδιά σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια πετιούνται. Αγοράζετε ποιοτικά παιχνίδια που αντέχουν στον χρόνο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επόμενες γενιές παιδιών. Η πώληση των παλιών παιχνιδιών σας σε παλαιοπωλεία δίνει ζωή στα παιχνίδια σας και είναι μια διασκεδαστική εμπειρία για εσάς και τα παιδιά σας.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100