Помислете си добре, преди да купите още играчки на децата си.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Много от тях се използват съвсем за кратко и после се изхвърлят. Избирайте висококачествени и дълготрайни играчки, с които могат да си играят няколко поколения деца. Ще дадете втори живот на старите играчки, ако ги продадете на пазар за повторна употреба, а и децата ви и вие самите ще се позабавлявате добре.
Действия към документ