Σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε καινούριο αυτοκίνητο.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς παρά να έχετε το αυτοκίνητο μόνο για εκδρομές το σαββατοκύριακο.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100