Добре си помислете, преди да си купите нова кола.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Може да е по-ефикасно да използвате други форми на транспорт, отколкото да поддържате кола само за пътувания в събота и неделя.
Действия към документ