Добре си помислете, преди да си купите нова кола.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Може да е по-ефикасно да използвате други форми на транспорт, отколкото да поддържате кола само за пътувания в събота и неделя.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100