επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κάντε ντους αντί για μπάνιο!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Με τον τρόπο αυτό θα μειώσετε την κατανάλωση νερού στο ένα τρίτο! Προσπαθείτε να κλείνετε τη βρύση όταν σαπουνίζεστε και να αποφεύγετε τα ντους που διαρκούν πολλή ώρα. Όταν κάνετε ντους χρησιμοποιείτε από 30 έως 80 λίτρα νερού, ενώ όταν κάνετε μπάνιο από 150 έως 200 λίτρα. Τοποθετήστε κεφαλή ντους χαμηλής ροής και σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε κεφαλή μεγάλης ροής.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων