επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Κάνετε ένα γρήγορο ντους, όχι μπάνιο

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Κάνοντας ντους μειώνετε την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείτε στο ένα τρίτο! Αυτό όμως ισχύει μόνο για τα ντους που διαρκούν 5 λεπτά το πολύ. Μην χασομεράτε λοιπόν και, την επόμενη φορά που θα μπείτε στη ντουζιέρα, βάλτε χρονόμετρο!

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων