Вземете си бърз душ вместо вана.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Душовете изразходват три пъти по-малко вода! Това е истина, само ако траят не повече от пет минути. Така че не се бавете под душа и нагласете часовника да звъни, за да си следите времето следващия път!
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100