Ελαχιστοποιήστε τη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
καθώς μπορεί να σκοτώσουν πολλά χρήσιμα ζωύφια και φυτά, κυρίως εάν μολύνουν λιμνούλες και ρυάκια. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς την άγρια χλωρίδα και πανίδα.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100