Διατηρείτε τα ελαστικά σας επαρκώς φουσκωμένα.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μειώσετε τη φθορά τους, θα αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους και, κατά συνέπεια, θα εξοικονομήσετε χρήματα. Παράλληλα, θα εξοικονομήσετε και πολύτιμες πρώτες ύλες: για την κατασκευή ενός νέου ελαστικού απαιτούνται 27 λίτρα αργού πετρελαίου. Τα μη επαρκώς φουσκωμένα ελαστικά αυξάνουν έως 10% την κατανάλωση καυσίμου. Ελέγχετε τα ελαστικά σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Είναι απλά υπόθεση μερικών λεπτών.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100