Поддържайте гумите добре напомпани.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Така ще намалите износването и ще удължите живота им, което ще ви спести пари. Ще икономисате и ценни суровини: за направата на една нова гума отиват 27 литра суров петрол. Лошо напомпаните гуми могат да увеличат консумацията на гориво с 10%. Проверявайте гумите поне веднъж месечно. Ще ви отнеме само няколко минути.
Действия към документ