Ψάχνετε για καινούριο εκτυπωτή;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Κατά την αγορά καινούριου εκτυπωτή επιλέξτε κάποιον που διαθέτει φυσίγγια μελάνης με δυνατότητα επαναπλήρωσης. Είναι εξαιρετικά οικονομικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για τον εκτυπωτή σας, να θυμάστε να ανακυκλώνετε τα χρησιμοποιημένα φυσίγγιά σας, επιστρέφοντάς τα στο κατάστημα απ' όπου θα αγοράσετε καινούρια.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100