Ще си купувате ново печатащо устройство?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Изберете принтер с мастилени касети, предназначени за допълване с мастило, който е едновременно икономичен и екологичен. Ако принтерът ви не е такъв, не пропускайте да рециклирате използваните касети, като ги връщате в магазина, откъдето си купувате нови.
Действия към документ