επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δεν ξέρετε πώς να αφαιρέσετε τα άλατα;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Αντί για χημικά προϊόντα δοκιμάστε να αφαιρέσετε τα άλατα από τα πλακάκια, τις βρύσες, τους βραστήρες και τα σίδερα σιδερώματος με ξίδι.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων