следващ
предишен
елементи

Искате да премахнете котления камък?

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Вместо с химически препарати, опитайте да премахнете котления камък от плочките, крановете, чайниците и ютиите с оцет.

Permalinks

Действия към документ