Искате да премахнете котления камък?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Вместо с химически препарати, опитайте да премахнете котления камък от плочките, крановете, чайниците и ютиите с оцет.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100