Προτιμήστε προϊόντα με οικολογική ετικέτα της ΕΕ (Eco-Label)!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Όταν αγοράζετε καινούριο πλυντήριο ρούχων, αναζητήστε μοντέλα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και τη μικρότερη δυνατή ποσότητα νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο με τα προϊόντα που φέρουν την οικολογική ετικέτα της ΕΕ (Eco-Label), όπου θα βρείτε κατάλογο με συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100