Търсете еко-етикета!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Когато купувате нова перална машина, търсете енергоспестяващи модели, които използват най-малко количество вода. За повече информация посетете уебсайта на европейския еко-eтикет, където ще намерите списък на енергоспестяващи уреди.
Действия към документ