Συμπληρώστε τον κύκλο της ανακύκλωσης!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Αγοράζετε προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά. Αν δεν το κάνετε εσείς ποιος θα αγοράσει τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υλικά που εσείς πετάτε στους κάδους ανακύκλωσης;
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100