Затворете кръга!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Пазарувайте продукти, изработени от рециклирани материали. Кой друг трябва да купува продуктите, направени от материали, които вие изхвърляте за рециклиране?
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100