Επιλέξτε προσεκτικά το κατοικίδιό σας και σκεφτείτε το καλά πριν αγοράσετε κάποιο εξωτικό ζώο

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Τα ερπετά, τα πουλιά και τα ψάρια συχνά αναγκάζονται να ζουν μακρυά από το φυσικό τους περιβάλλον. Η παράνομη αγορά εξωτικών ζώων έχει αφανίσει πολλά είδη και εξακολουθεί να αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς κατοικίδιων ζώων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100