Изберете си любимец внимателно и помислете добре, преди да купите екзотично животно.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Влечугите, птиците и рибите често са извадени от естествената им среда. Черният пазар за екзотични животни е унищожил цели видове и продължава да е най-бързо растящият сектор на пазара за домашни любимци.
Действия към документ