Αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Γιατί να μην αγοράσετε αυτοκίνητο νέας γενιάς; Ένα υβριδικό αυτοκίνητο καταναλώνει περίπου 20-30% λιγότερα καύσιμα και παράγει πολύ λιγότερο CO2 σε σύγκριση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Γιατί λοιπόν να μην ρυπαίνουμε λιγότερο και ταυτόχρονα να εξοικονομούμε χρήματα;
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100