Ще купувате нова кола?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Защо не си купите ново поколение кола? Хибридният автомобил изразходва от 20 % до 30 % по-малко гориво и произвежда много по-малко въглероден диоксид от класическите коли. Защо тогава да не замърсявате по-малко и да спестите пари в същото време?
Действия към документ