næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvorfor har vi brug for et bæredygtigt transportsystem?

HelpCenter FAQ

Transportsektoren tegner sig i øjeblikket for over en fjerdedel af EU's drivhusgasemissioner, og dette tal stiger fortsat, i takt med at transport efterspørgslen vokser, og andre sektorer reducerer deres emissioner. Det er derfor altafgørende at bevæge sig i retning af mere bæredygtig mobilitet, hvor brugerne sættes i centrum og tilbydes billigere, mere tilgængelige, sundere og renere alternativer.

 

Der foreslås en række tiltag på EU-plan for at fremme udbredelsen af renere køretøjer og alternative brændstoffer, lette omstillingen til mere bæredygtige transportformer, som f.eks. jernbaner og indre vandveje, fremme multimodal transport — kombinationen af forskellige transportformer under hele rejsen — og cykling, gang og offentlig transport i byområder. Yderligere information findes i afsnit 16.4 om mobilitetssystemet i den europæiske miljørapport, State and Outlook 2020 og vores briefing om jernbane- og vandvejstransport — bedst til lavemissionsmotoriseret transport.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger