næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvorfor foreligger der ikke data om drivhusgasudledninger fra sidste år?

HelpCenter FAQ

Parterne i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) rapporterer årligt om drivhusgasopgørelser for årene mellem 1990 og det indeværende kalenderår (t) minus to (t-2) for udledninger og samt optag inden for det omfattede område (dvs. udledninger, der finder sted på deres område). De seneste data fremgår af EEA's viewer over drivhusgasdata. Der findes også skøn over drivhusgasudledninger for året (t-1) og samt fremskrivninger af drivhusgasudledninger. Desuden er udledningerne fra det europæiske handelssystem også tilgængelige med en forsinkelse på 1 år.

Permalinks