næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvorfor er elbiler et godt alternativ til konventionelle forbrændingskøretøjer?

HelpCenter FAQ

Hvad angår klimaforandringer og luftkvalitet, er elektriske køretøjer at foretrække frem for diesel- og benzinbiler, selv med den nuværende elsammensætning, som stadig omfatter brug af kul. Når man ser på virkningerne af elbiler i hele deres livscyklus, kan det konstateres, at et typisk elkøretøj i Europa giver en reduktion af drivhusgasemissionerne sammenlignet med et tilsvarende køretøj med forbrændingsmotor. De lavere emissioner fra elektriske køretøjer i brugsfasen mere end udligner den større udledning af drivhusgasser fra råstofudvinding og produktionsfaserne. For yderligere information henvises til EEA-rapporten Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives eller interviewet med vores ekspert, der opsummerer fordelene ved elbiler. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger