næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan påvirker klimaændringerne min sundhed og trivsel?

HelpCenter FAQ
Ændrede klimaforhold, navnlig højere temperaturer og hedebølger, udgør på mange måder en trussel mod menneskers sundhed og trivsel i Europa.

EEA-rapporten Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases skitserer den trussel, som vedvarende høje temperaturer udgør, og viser, hvordan disse fører til et større antal dødsfald og nedsat arbejdsproduktivitet. Der registreres en højere andel af dødsfald som følge af hjerte- og luftvejssygdomme under hedebølger, navnlig blandt sårbare grupper, og virkningen forværres af den urbane varmeøeffekt.

Klimafølsomme infektionssygdomme udgør en yderligere stigende trussel. Klimaforholdene bliver stadigt mere befordrende for klimafølsomme infektionssygdomme som malaria, denguefeber og vestnilfeber. Risikoen for overførsel ses nu også i hidtil uberørte områder i Europa. Den længere smittesæson og større spredning af smittebærere øger antallet af lokale udbrud.

Der er behov for fyldestgørende og øjeblikkelige foranstaltninger til at mindske de sundhedsmæssige virkninger af varme. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Miljø og sundhed
Handlinger