næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan mindskes de sundhedsmæssige virkninger af varme?

HelpCenter FAQ
Næsten alle dødsfald forbundet med høje temperaturer er forebyggelige i den europæiske kontekst. Måling og overvågning af klimarelaterede trusler kombineret med handlingsplaner med fokus på varme og sundhed og andre lokale foranstaltninger ville bidrage til at mindske de sundhedsmæssige virkninger af varme.

EEA-rapporten Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases stiller skarpt på foranstaltninger til at mindske de sundhedsmæssige virkninger af varme og infektionssygdomme i Europa. Hvis man skal mindske de sundhedsmæssige virkninger af varme, vil det være nødvendigt at gennemføre en lang række løsninger, herunder systemer for tidlig varsling, effektive handlingsplaner med fokus på varme og sundhed, anlæggelse af flere grønne og overdækkede områder i byerne, fyldestgørende bygningsdesign og -opførelse og tilpasning af arbejdstider og arbejdsvilkår, så befolkningen eksponeres mindre. Et bedre beredskab i sundhedssektoren og sundhedsfaciliteter, der er modstandsdygtige over for klimarisici, ville sikre, at sundhedsvæsenet har tilstrækkelig kapacitet og viden i de situationer, hvor der er øget behov for patientpleje og diagnosticering.

EU kan, selv med sin begrænsede kompetence på sundhedsområdet, støtte medlemsstaterne ved at fremme udviklingen og udvekslingen af viden gennem forskningsprogrammer og specifikke initiativer såsom Det Europæiske Klima- og Sundhedsobservatorium eller EU's Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet. Desuden kan lovgivningsforslag om bl.a. alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler styrke EU's rolle med hensyn til at udvikle systemer for tidlig varsling og imødegå de trusler, der er forbundet med klimaændringer. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Miljø og sundhed
Handlinger