næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan kan vi beskytte vores havmiljø?

HelpCenter FAQ

Havmiljøet er en vital ressource for liv på jorden, da det udfører en række vigtige miljøfunktioner. Vores oceaner og have er imidlertid truet af overfiskning, skader på havbunden, forurening med næringsstofberigelse og forurenende stoffer, spredning af ikke-hjemmehørende arter, havaffald og undervandsstøj. Læs mere om disse belastninger og deres kumulative virkninger på Europas have i den seneste tekniske rapport.

Ud over at gennemføre havmiljøpolitikker og -lovgivning, der beskæftiger sig med ovennævnte belastninger, har Den Europæiske Union oprettet beskyttede havområder. Disse er geografisk adskilte områder, for hvilke der er fastsat beskyttelsesmål. EEA har udarbejdet en særlig briefing om disse beskyttede havområder. Der er også adgang til en omfattende samling havdata via havinformationssystemet for Europa (WISE-Marine). 

 

Se også EEA-rapporten Marine Messages II, navnlig kapitlet om løsninger.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Vand- og havmiljø
Handlinger