næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan kan jeg indgive en klage på EU-plan?

HelpCenter FAQ

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er Europa-Kommissionen ansvarlig for, at fællesskabsretten anvendes korrekt. Alle kan indgive en klage til Europa-Kommissionen mod en EU-medlemsstat over enhver foranstaltning, der anses for at være uforenelig med fællesskabsretten. For at en klage kan antages, skal den dog vedrøre en medlemsstats tilsidesættelse af fællesskabsretten. Yderligere information findes på følgende websider: Sådan indgiver du en klage på EU-plan og Complaints, petitions and other sources of infringement information.

 

Bemærk, at du altid i første omgang bør kontakte de lokale, regionale og/eller nationale myndigheder.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Støtte til miljøklager
Handlinger