næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvordan håndterer EU klimaændringer?

HelpCenter FAQ

EU bekæmper klimaforandringer gennem ambitiøse politikker internt og i tæt samarbejde med internationale partnere. EU er sammen med sine medlemsstater part i FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), Kyotoprotokollen og Paris-aftalen. EU har nået sit mål for reduktion af drivhusgasudledninger for 2020 og har indført centrale love og regulering for at nå sine klima- og energimål for 2030. Europa sigter mod at blive verdens første klimaneutrale kontinent senest i 2050.

Klimaindsatsen er også kernen i den europæiske grønne pagt — en banebrydende pakke af foranstaltninger, der spænder fra en ambitiøs reduktion af drivhusgasudledningerne til investering i ny forskning og innovation og bevarelse af Europas naturlige miljø.

Permalinks