næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvor ren er den luft, jeg indånder?

HelpCenter FAQ

Du kan få adgang til ajourførte luftkvalitetsdata på lokalt og regionalt niveau ved at klikke ind på indekset over luftkvaliteten i Europa. Dette giver brugerne overblik over luftkvaliteten i nærheden af overvågningsstationer i de enkelte lande, regioner og byer. Indekset er baseret på koncentrationsværdier for op til fem vigtige forurenende stoffer (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2) og beregnes hver time for mere end 2 000 luftkvalitetsovervågningsstationer i hele Europa ved hjælp af ajourførte data, der indberettes af EEA-medlemslande og samarbejdende lande og af andre lande på frivillig basis.

 

Brugere har også adgang til disse opdaterede luftkvalitetsdata via vieweren over opdaterede luftkvalitetsdata, som viser data for hver time og hver dag. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Luftforurening
Handlinger