næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvor kan jeg få adgang til data om udslip og overførsel af industrielle forurenende stoffer?

HelpCenter FAQ

Portalen for industrielle emissioner (tidligere E-PRTR) er det europæiske register, der leverer lettilgængelige centrale miljødata fra industrianlæg i Den Europæiske Unions medlemsstater og i Island, Liechtenstein, Norge, Serbien og Schweiz. Den indeholder data indberettet årligt af mere end 30 000 industrianlæg, der omfatter 65 økonomiske aktiviteter i hele Europa.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Industrien
Handlinger