næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvor finder jeg CO2-emissionsniveauerne for nye personbiler og varevogne i Europa?

HelpCenter FAQ

EEA indsamler og offentliggør regelmæssigt data om nye personbiler og nye varevogne, der registreres i Europa, i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/631. Dataene indberettes af alle EU-medlemsstater, Island (siden 2018), Norge (siden 2019) og Det Forenede Kongerige med henblik på at evaluere effektiviteten af den nye bilpark, herunder information om CO2-emissioner og køretøjets masse.

Europa-Kommissionens CIRCABC-platform indeholder retningslinjer og oplysninger om CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer (herunder personbiler).

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger