næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvor effektiv er rensning af spildevand med hensyn til at mindske vandforureningen?

HelpCenter FAQ

Det er let at tage vand for givet. Rent vand kommer ud af en hane, vi bruger vandet, hvorefter "snavset" vand forsvinder ned i afløbet. Opsamling og rensning af spildevand er afgørende for at beskytte menneskers sundhed og miljøet, fordi det vand, der forlader vores hjem, skoler og arbejdspladser, er forurenet med organisk materiale og næringsstoffer. Hvis disse forurenende stoffer udledes til vandløb, kan de gøre floder ubeboelige for fisk og hvirvelløse dyr eller få planter og alger til at vokse for meget.

Den udbredte indførelse af effektiv spildevandsrensning i det 20. århundrede har i høj grad forbedret menneskers sundhed og miljøkvaliteten. For de fleste europæiske borgere opsamles, transporteres og renses spildevand på et rensningsanlæg , hvor komponenter, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, fjernes, inden vandet returneres til naturen. 

Yderligere information om, hvordan spildevandsrensning fungerer, findes i vores briefing Urban waste water treatment for 21st century challenges. Derudover er der kort med oplysninger om rensningsanlæg for byspildevand, datafremvisere og en database. I rapporten Industrial waste water treatment — pressures on Europe’s environment analyseres de seneste data om emissioner fra industrien til vandområder, kloaksystemer og rensningsanlæg for spildevand. 

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Industrien
Handlinger