næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvilken rolle spiller industrien i forbindelse med luft-, land- og vandforurening?

HelpCenter FAQ

Industrier er en markant kilde til udledning af forurenende stoffer til Europas miljø. De forurener ikke blot vores luft, men kan også forurene vores jord og vand. EEA fremlægger en række nøgleindikatorer for industriforurening i Europa, som giver et indblik i forureningens alvor og de forurenende stoffer, der giver anledning til bekymring.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Industrien
Handlinger