næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvilke virkninger har klimaændringerne i Europa?

HelpCenter FAQ

Europa har oplevet en opvarmning i et hurtigere tempo end det globale gennemsnit. Klimaforandringerne sker allerede og vil blive mere alvorlig i fremtiden, selv hvis den globale indsats for at reducere drivhusgasudledningerne på sigt bliver effektiv. Virkningerne vil imidlertid være langt mindre alvorlige, hvis indsatsen for at reducere udledningerne og holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 °C (som krævet i Paris-aftalen). Ethvert emissionsscenarie, der overskrider denne grænse, vil føre til betydeligt større klimaforandringer og dermed afledte konsekvenser.

Ekstreme vejr- og klimarelaterede farer, såsom hedebølger, oversvømmelser og tørke, vil blive hyppigere og mere intense i mange regioner. Dette vil få negative konsekvenser for økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers sundhed og trivsel. En minimering af risiciene som følge af globale klimaændringer kræver derfor, at der træffes målrettede tilpasningsforanstaltninger over for klimaændringerne — ud over foranstaltninger til reduktion af drivhusgasudledninger. Tilpasningen skal indrettes efter de særlige forhold i de forskellige regioner og byer i Europa.

Se vores emneside om Ekstremt vejr og vores specifikke portal om Ekstremt sommervejr. Du kan også være interesseret i at læse vores webrapport om Europas klimarisici i forandring eller vores kort over klimahistorier.

Permalinks

tags

Handlinger