næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad skal der til for at gøre Europas økonomi mere cirkulær?

HelpCenter FAQ

Hvis økonomien gøres mere cirkulær, kan det minimere ressourceudvinding og -affald, forbedre ressourceeffektiviteten, reducere drivhusgasemissionerne og andre emissioner og bidrage til at bevare biodiversiteten. Europas økonomi er dog stadig i vid udstrækning lineær og vil med fordel kunne nytænke, hvordan produkter og materialer designes, markedsføres, anvendes og nyttiggøres. Det kræver flere investeringer i opskalering af lovende innovationer og bedre overvågning af fremskridt hen imod cirkularitet.

 

EEA har udarbejdet omkring 20 publikationer om emnet, som kan bidrage til at besvare dette brede spørgsmål. Se f.eks. Paving the way for a circular economy — insights on status and potentials, The circular economy and the bioeconomy — partners in sustainability og Circular by design — Products in the circular economy.

 

Find yderligere titler fra EEA's publikationsdatabase: EEA's publikationer om den cirkulære økonomi.

Permalinks

tags

Handlinger