næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad gør EEA for at overvåge transportsektorens miljøpræstationer?

HelpCenter FAQ

EEA udarbejder årligt en transport- og miljørapport og en briefing om transportsektorens fremskridt hen imod miljø- og klimamålene. Rapporten indeholder hvert år en grundig analyse af et nyt transport- og miljøemne. Briefingen er baseret på en række nøgleindikatorer, der anvendes til at spore de kort- og langsigtede miljøresultater i transportsektoren i EEA-medlemslandene. Den seneste indikatorbaserede vurdering af de fremskridt, der gøres imod centrale transportrelaterede politiske mål og målsætninger, findes her.

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Transport
Handlinger