næste
forrige
emner

HelpCenter FAQ

Hvad fortæller de årlige rapporter om tendenser og fremskrivninger os?

HelpCenter FAQ

Den årlige EEA-rapport Trends and Projections in Europe indeholder en opdatering om EU's og de europæiske landes fremskridt inden for reduktion af drivhusgasser, udbredelse af vedvarende energi og energieffektivitet. I rapporten konsolideres og analyseres en række løbende ajourførte datakilder, herunder de seneste tilnærmede skøn over fremskridt i det seneste år. Rapporten stiller også skarpt på EU's 2030-mål og 2050-visionen for klimaneutralitet. Den suppleres med interaktive landeprofiler vedrørende klima og energi

Permalinks

tags

Arkiveret under
Arkiveret under Energi
Handlinger